Privacy Statement

Algemene informatie over dit Privacy statement

In het kader van de uitvoering van onze dienstverlening, kunnen wij direct of indirect persoonsgegevens van jou, als gebruiker van onze dienst(en), verwerken. Dagslag.nl (hierna: Dagslag.nl), kan worden aangewezen als ‘verantwoordelijke’ voor de verwerking van de persoonsgegevens in dat verband. In dit Privacy statement staat hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij verwerken jouw persoonsgegevens volgens de regels van de Nederlandse en Europese privacy wet- en regelgeving, waaronder begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Toepasselijkheid

Dit Privacy statement is van toepassing op alle gegevens die Dagslag.nl verzamelt en verwerkt van haar gebruikers via het gebruik van de website van Dagslag.nl.

Dagslag.nl verwerkt ook persoonsgegevens van webshops die producten (willen) aanbieden op het platform Dagslag.nl. Alle informatie over het verwerken van deze persoonsgegevens vind je in artikel 8 ‘Persoonsgegevens van webshops’.

Wanneer je via de website van de webshop een koopovereenkomst aangaat, zal ook de webshop jouw persoonsgegevens verwerken en als zodanig als verantwoordelijke kwalificeren. Raadpleeg het privacy beleid van de betreffende webshop voor meer informatie over hoe zij omgaat met jouw persoonsgegevens.

Wijzigingen

Dit Privacy statement kan gewijzigd worden om de conformiteit met de geldende wet- en regelgeving te waarborgen. Deze wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op de website.

1. Contactgegevens van Dagslag.nl

Via onderstaande gegevens kan contact met ons worden opgenomen:

Dagslag.nl

Email: info@dagslag.nl

2. Typen persoonsgegevens

Om bepaalde diensten te kunnen aanbieden, worden door Dagslag.nl persoonsgegevens verwerkt. Het gaat dan onder meer om gegevens die actief worden verstrekt, zoals: NAW-gegevens, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer. Daarnaast worden gegevens verwerkt die passief worden verstrekt, zoals je IP-adres.

Wij gebruiken deze gegevens om statistieken en analyses te maken over het gebruik van onze website, om het gebruiksgemak voor jou als bezoeker te verbeteren, om relevante advertenties te tonen en de prestaties van onze website te optimaliseren. Wij zullen niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en/of voor de in dit Privacy beleid beschreven doeleinden.

3. Doeleinden voor verwerking door Dagslag.nl

Dagslag.nl biedt ook de mogelijkheid om een ‘Mijn Dagslag’-account aan te maken. Dit is niet verplicht. Via dit persoonlijke account kun je voorkeuren instellen waarmee Dagslag je op de hoogte kan brengen van nieuws en aanbiedingen die voor jou relevant kunnen zijn.

Als je jezelf hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief word je op de hoogte gehouden van vernieuwingen en/of wijzigingen in onze dienst(en) en ontvang je regelmatig onze nieuwsbrief. Als je niet (meer) wilt dat je persoonsgegevens worden gebruikt voor marketingactiviteiten, dan kun je ons dat op elk gewenst moment laten weten. Dat kan via info@dagslag.nl , of door het wijzigen van je instellingen in je Mijn Dagslag-account. Wij zorgen dan dat je geen marketinguitingen meer van ons ontvangt.

Als je meedoet aan een prijsvraag of actie, vragen wij ook om je persoonsgegevens. Zo kunnen wij de gegevens van de deelnemers bijhouden, de winnaars aanschrijven en zo meten we ook de respons op de actie. Na afloop van de actie worden je gegevens weer verwijderd, tenzij je je ook hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief.

Dagslag.nl verwerkt hiermee jouw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

  • de uitvoering (of voorbereiding van) de overeenkomst met jou; of
  • het gerechtvaardigd belang, waarbij het gerechtvaardigd belang van Dagslag.nl het goed laten functioneren van de website is; of
  • toestemming.

Indien het verwerken van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heb je het recht om je toestemming te alle tijde in te trekken.

4. Bewaren van persoonsgegevens

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor verwerkelijking van de doeleinden waarvoor we de gegevens verkregen, of voor de termijn waarvoor je ons toestemming hebt gegeven. Voor persoonsgegevens die voor de boekhouding noodzakelijk zijn, hanteert Dagslag.nl een bewaartermijn van 7 jaar.

5. Wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt

Dagslag.nl verwerkt persoonsgegevens volgens de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”). Wij kunnen bij de uitvoering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bezorging) en andere bedrijfsactiviteiten derden inschakelen. Wij zullen persoonsgegevens niet verkopen of verstrekken aan derden, behalve indien dit wettelijk verplicht is.

6. Advertenties van derden en cookies

Om de website zo optimaal mogelijk te laten functioneren en om bezoekers zo goed mogelijk van dienst te zijn, maakt Dagslag.nl gebruik van cookies. Daarnaast worden op de website advertenties van derden vertoond.

In dit kader worden gegevens omtrent je bezoek aan onze website verzameld, zoals bezoekfrequentie, browsertype, bezochte pagina’s en duur van het bezoek. Deze informatie gebruikt Dagslag.nl om de gebruikersvriendelijkheid van de website te bevorderen. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, raadpleeg de Cookie verklaring van Dagslag.

Op de website is het ook mogelijk om productpagina’s te delen via sociale media zoals bijvoorbeeld Facebook, Pinterest en Twitter. Hiermee kunnen de beheerders van deze sociale media bepaalde informatie over jou bijhouden. Dagslag.nl heeft hier verder geen invloed op. Raadpleeg het privacy- en cookiebeleid van deze social media diensten voor meer informatie, voor je hier gebruik van maakt.

7. Beoordelingsvoorwaarden

Op onze website kun je een beoordeling geven voor een webshop of aanbieder.

8. Persoonsgegevens van webshops

Wij verwerken persoonsgegevens van webshops die gebruik (willen) maken van het platform Dagslag.nl. Dit betreft persoonsgegevens die Dagslag.nl direct of indirect van de webshop verkrijgt, zoals: naam, functie, geslacht, bedrijfsadres, zakelijk telefoonnummer, inloggegevens (wachtwoord en emailadres), (zakelijk) bankrekeningnummer, facturatiegegevens, betaalgeschiedenis, chatgeschiedenis, shop ID, productgegevens. Daarnaast verwerken wij het IP-adres, die wij indirect van de webshop verkrijgen.

De persoonsgegevens worden verwerkt voor de correspondentie met webshops en voor facturatie, waaronder het sturen van betalingsherinneringen. Bovendien verwerken wij persoonsgegevens voor het inloggen op het platform Dagslag.nl en ten behoeve van content-optimalisatie op de website. De wettelijke grondslag voor deze doeleinden zijn:

  • De uitvoering van de overeenkomst met de webshop; en
  • Het gerechtvaardigd belang, waarbij het gerechtvaardigd belang de optimalisatie van de website is.

De persoonsgegevens van de webshops zullen wij niet langer bewaren dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor verwerkelijking van de doeleinden waarvoor we de gegevens verkregen, of voor de termijn waarvoor je ons toestemming hebt gegeven. Voor persoonsgegevens die voor de boekhouding noodzakelijk zijn, hanteert Dagslag.nl in beginsel een bewaartermijn van 7 jaar. Het IP-adres wordt niet langer bewaard dan 5 jaar.

9. Beveiliging en bescherming van persoonsgegevens

Wij vinden de bescherming van jouw persoonsgegevens belangrijk en zullen passende technische en organisatorische maatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ander onrechtmatig gebruik. Omdat geen enkel IT systeem 100% beveiligd kan zijn, kunnen wij de veiligheid van jouw persoonsgegevens die je aan ons verstrekt helaas niet voor 100% garanderen.

10. Jouw rechten

Jij hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in te zien, te wijzigen, te corrigeren, te beperken, te verwijderen en/of als je dit wilt, te kopiëren of mee te nemen. Het inzien, wijzigen en corrigeren kan via de instellingen van je persoonlijke Mijn Dagslag-account, of door ons een e-mail te sturen. Andere verzoeken, voor bijvoorbeeld de beperking van een verwerking of verwijdering van persoonsgegevens kunnen via de email bij Dagslag.nl worden ingediend. Wij zullen je dan schriftelijk of per e-mail, zo snel mogelijk, een overzicht toesturen van alle persoonsgegevens die wij van jou hebben. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Dergelijke verzoeken voor het uitoefenen van rechten zijn in beginsel gratis, behalve in het geval van (kennelijk) misbruik of herhaaldelijke verzoeken, in welke geval Dagslag.nl zich het recht voorbehoudt om hiervoor de redelijke vergoeding per aanvraag in rekening te brengen, dan wel om een verzoek te weigeren.

Je kan jouw rechten uitoefenen via info@dagslag.nl  onder vermelding van ‘Privacy’.

In geval van een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens en/of de afhandeling van jouw verzoek, kun je ook contact opnemen met Dagslag.nl via info@dagslag.nl of met de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Aanpassingen Privacy statement

Om ontwikkelingen in wet- en regelgeving of in de diensten van Dagslag.nl te kunnen verwerken, behoudt Dagslag.nl zich het recht voor om de inhoud van dit Privacy statement aan te passen. Het meest recente Privacy statement zal op de website van Dagslag.nl kunnen worden geraadpleegd.