Gebruikersovereenkomst / Disclaimer

Aansprakelijkheid Dagslag.nl

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op consumenten die Dagslag.nl gebruiken. Door gebruik te maken van de Dagslag.nl website gaat de consument akkoord met de onderstaande voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen.

Dagslag.nl behoudt zich het recht voor om de voorwaarden op ieder moment aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om regelmatig de voorwaarden te lezen. De onderstaande overeenkomst bevat enkele afwijzingen van aansprakelijkheid.

Online aankopen via Dagslag.nl

Dagslag.nl verkoopt zelf géén producten, de organisatie beperkt zich tot het weergeven van webshops met de bijbehorende producten. Wanneer een consument heeft besloten om door te klikken naar de website van den webshop en om tot een online aankoop over te gaan, bestelt de consument deze direct bij de betreffende shop. De consument gaat in dat geval een overeenkomst aan tussen consument en webshop en dient zich op de hoogte te stellen van de geldende voorwaarden en condities gesteld door de webshop. Dagslag.nl is daarom niet aansprakelijk voor enige schade die is toegebracht aan de door de gebruiker bestelde goederen tijdens en na de verzending.

Verschillende webwinkels zijn gekenmerkt met een keurmerk (bv Thuiswinkel Waarborg keurmerk), dat door verschillende instanties kan worden verstrekt. Een keurmerk geeft aan dat een webwinkel aan bepaalde voorwaarden voldoet, het geeft echter nooit de garantie dat de uitvoering van een bestelling altijd perfect verloopt. Dagslag.nl is hiervoor dan ook niet aansprakelijk te stellen.

Beoordelingen door consumenten

Op Dagslag.nl geven consumenten een beoordeling over de aanbieding van een webshop. Aan de beoordelingen door consumenten zijn geen voorwaarden te verbinden. Deze beoordelingen zijn slechts meningen van consumenten op basis waarvan de keuze voor een bepaald product of een webshop gemaakt zou kunnen worden.

Foutieve informatie

Dagslag.nl toont producten van verschillende webshops. Wanneer er veranderingen plaatsvinden bij de webshops, zoals product- of prijswijzigingen, kan het voorkomen dat deze webshops dit niet tijdig doorgeven aan Dagslag.nl en dat daarom een verkeerde prijs getoond wordt. Dagslag.nl houdt de wijzigingen van de webshops zo goed mogelijk bij. Dagslag.nl is echter niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen die de webshops hebben aangebracht. Indien er een verschillende prijs wordt vertoond tussen Dagslag.nl en de website van de webshop is het raadzaam contact op te nemen met de daadwerkelijke aanbieder van het product om de werkelijke prijs vast te stellen alvorens eventueel over te gaan tot aankoop.

Conflicten

Dagslag.nl zal zo goed als in het vermogen ligt, trachten om eventuele problemen die voortkomen uit de dienstverlening op te lossen.

Intellectuele eigendomsrechten

De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze website. Alle tekst- en beeldinformatie op de Dagslag.nl site is auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht van deze site berust bij Dagslag.nl BV. De website van Dagslag.nl is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik en mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden, zonder schriftelijke toestemming van Dagslag.nl. De website van Dagslag.nl mag op geen enkele onrechtmatige manier gebruikt worden of gebruikt worden op een manier die schade kan toebrengen aan Dagslag.nl, zulks ter beoordeling van Dagslag.nl.